Τρίτη, 12 Μαΐου 2009

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ!

Σήμερα, στην ΠΓΔΜ δραστηριοποιούνται τέσσερις πολιτιστικοί σύλλογοι (Σκόπια, Μοναστήρι και Πέχτσεβο), ενώ λειτουργούν φροντιστήρια ελληνικής γλώσσας στις πόλεις Σκόπια, Μοναστήρι, Πρίλεπ, Γευγελή και Κρούσοβο.